REWIND is een gemeenschap van mensen die in God geloven. Samen willen we qua vorm en inhoud terug naar de tijd van Handelingen. Geloven is niet ingewikkeld, wij hebben het ingewikkeld gemaakt. We moeten terug naar die eenvoud. Onze missie kun je eenvoudig samenvatten: Een gemeenschap te zijn…

  1. waar God’s tegenwoordigheid rust
  2. waar Hij aanbeden wordt in Geest en in Waarheid
  3. die geleid wordt door de Heilige Geest
  4. waar alle gaven van de Geest zichtbaar worden in het lichaam
  5. waar je veilig bent en gediscipeld wordt opdat jij ook gaat discipelen

Leiderschap

Uhm… eigenlijk geloven we daar niet zo in…
Tenminste als je het hebt over Alpha mannetjes met teveel testosteron. Nee. Wij kijken naar mensen die verantwoordelijkheid durven te nemen. Nederig zijn, niet hun identiteit halen uit wat ze doen maar uit wie ze zijn in Christus. We hebben voorbeelden nodig. Mensen die ons leren hoe je bid voor de zieken, bid voor bevrijding. Mensen die ons leren God op nieuwe manieren te aanbidden en ons durven mee te nemen naar nieuwe hoogten. Zulke mensen noem je oudsten. Zij staan niet boven de mensen maar naast de mensen. Zij halen hun identiteit niet uit hun positie maar uit God.

8 Maar Ik waarschuw u: Laat u nooit zo noemen. Want u hebt maar één Meester. U bent allemaal broers. 9 Noem nooit een mens ‘Vader’. Want u hebt maar één Vader, God in de hemel. 10 Laat u ook nooit ‘leider’ noemen. Want u hebt maar één leider en dat ben Ik, de Christus. 11-12 Hoe nederiger u anderen dient, hoe groter u bent. Wie trots is, zal worden vernederd. En wie nederig is, zal worden verhoogd.

Toen Jezus op aarde liep, liet Hij geen instituut achter, geen leiderschapsstructuren, geen blauwdruk voor een kerk. Dat zet je aan het denken, of niet?!

Ons leiderschapsmodel is dus vrij plat. Wij geloven dat Jezus onze Goede Herder is. Ook erkennen we dat Jezus Petrus vroeg om zijn schapen te weiden en hoeden. We zien dit als een hulp-herder, een herder die de Goede Herder mag ondersteunen maar altijd de schapen verwijst naar een persoonlijke relatie met Hem. Je moet je hulp van Hem verwachten, we kunnen naast je staan en jou richting wijzen, maar de oplossing voor je noden komt bij Hem vandaan.

Vanuit deze herderende rol activeren we jou om een persoonlijke relatie met Hem te bouwen en in actie te komen.

Zijn jullie een kerk(-genootschap)?

Nee, wij zijn geen kerk. Althans als je onze samenkomst ziet dan denk je misschien van wel. Wat nu kerk (Kuriakos) heet, heette vroeger gemeenschap (ecclesia). Daar zit nogal verschil in. De ene betekend ‘hoort bij, of behoort toe aan een Heer’ en het andere ‘de geroepenen’. Deze betekenis is veel mooier. We zijn immers geroepen om de oogst binnen te halen – al dan niet met wonderen en tekenen!

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat Zijn bijzonder eigendom werd…’

Het woord kerk komt overigens maar 1 of 2 keer voor in de bijbel (grondtekst), in alle andere gevallen wordt altijd het woord ecclesia gebruikt. In het Nederlands is er niet echt een goede vertaling van ecclesia, het woord gemeente of gemeenschap komt daar het meest dichtbij.

Wij zijn dus een ecclesia / gemeenschap.

1 Comment

Elisabeth van Manen · 29 November 2018 at 13:54

Wat fijn dat er eindelijk een gemeenschap opstaat, die weet wat het betekend, om een gemeenschap te zijn naar Gods hart. Zonder alle toeters en bellen en rangen en standen. Gewoon puur, met alle faciliteiten, die God tot jullie beschikking heeft gesteld en daar ook gebruik van maken. Heel veel zegen met dit prachtige werk dat jullie doen. En laat er geen gras over groeien als het gaat over emancipatie.

Gr. Elisabeth van Manen

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *