Vandaag mochten we twee penningmeesters inaugureren. Het was onze wens om minimaal het ‘4 ogen’-principe te hanteren. Om het helemaal officieel te maken hebben we hen de volgende belofte laten uitspreken:

Belofte van trouw

Ik, NAAM ACHTERNAAM, beloof ten overstaande van de Gemeenschap van Heiligen van God, dat ik in mijn ambt:
* Eerlijk, rechtvaardig en oprecht zal zijn in al mijn handelingen
* Mijn Ja Ja zal zijn en mijn Nee Nee
* Ik betrouwbaar zal zijn en mij niet zal laten leiden door hebzucht of macht
* Ik verklaar de Heilige Geest nodig te hebben en te willen wandelen in de vruchten van de Geest
* Verstandig om zal gaan met de taak die mij gegeven is en als een waar rentmeester de financiën van REWIND zal beheren
* Ik beloof transparant te zijn en niets achter te houden voor mijzelf, of dit informatie is of gelden
* Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de bijbel en dat ik mijn plichten als penningmeester naar eer en geweten zal vervullen
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!

Een van hun eerste taken zal zijn om een transparante administratie op te zetten. Zo zullen de inkomsten en uitgaven openbaar gemaakt worden via rewindzoetermeer.nl/transparantie. Zo ziet iedereen waar het geld heen stroomt.

De tweede taak zal zijn om een mechanisme te verzinnen waardoor bezoekers van REWIND projecten kunnen aandragen die financiën nodig hebben. Tijdens onze bijeenkomsten zullen deze projecten voorgedragen worden en zullen we Theocratiesch beslissen met welke projecten we aan de slag willen. Hierna komt er dan een mogelijkheid om hiervoor te geven door middel van een collecte.

De derde taak zal zijn het openen van een bankrekening. Helaas is dit onontbeerlijk in de huidige maatschappij.

Categories: preken

Jesse Versloot

Geboren in de 80's probeer ik zoveel mogelijk een www.famelessheroes.org te zijn, dus laat ik maar niet teveel over mijzelf zeggen 🙂

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *