Het koninkrijk van God

Gaat waar jij gaat. Een mens moet in beweging komen om het koninkrijk te kunnen uitdragen. De bijbel daagt ons keer op keer uit om eropuit te gaan en het goede nieuws te brengen. Kijk waar jij het beste helpen kunt!